fbpx

Slušni aparat preko socijalnog

KAKO OSTVARITI PRAVO NA SLUŠNI APARAT ?
U našim slušnim centrima, a posle testiranja sluha, biće vam odmah razjašnjeno da li imate ili ne pravo na slušni aparat kao osiguranik RZZO.

Ukoliko veličina vašeg oštećenja sluha ispunjava kriterijume navedene u pravilniku RZZO, potrebno je uraditi sledeće:

1) Uzeti uput od svog izabranog lekara za ORL specijalistički pregled radi dobijanja slušnog aparata.

2) Otići na pregled kod Audiologa (subspecijaliste) ili ORL lekara (specijaliste).

3) Posle ORL i audiometrijskog pregleda biće vam prepisan nalog za slušni aparat.

4) Prepisani nalog predajete na komisiju u nadležnu filijalu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO).

5) Po overi naloga dolazite u slušni centar radi podešavanja i izdavanja slušnog aparata.

NAPOMENE:

a) RZZO ima zaključene ugovore o isporuci slušnih aparata sa više dobavljača koji su u Srbiji distributeri nekog od stranih proizvođača. U filijali RZZO (socijalnom) reći vam da odaberete neku od firmi sa spiska koji se obično nalazi na oglasnoj tabli.

b) Pošto overen nalog za slušni aparat važi 3 meseca, vaše je pravo da u tom periodu isprobate slušne aparate kod različitih distributera i da budete sigurni da ste napravili pravi izbor.

Nadamo se da će vaš izbor, kao provereno i sigurno rešenje koje koristi najveći broj osoba sa oštećenim sluhom širom sveta, biti Siemens slušni aparati.

Zakažite probu