fbpx

O sluhu i oštećenju

O SLUHU I OŠTEĆENJU

Naš sluh ne samo da je najsloženije od svih čula (npr. deset puta je komplikovanije od vida), već je takođe i najosetljivije čulo. Sluh nikada ne prestaje da registruje zvuke iz okruženja, čak i kada mi spavamo. Od cvrkuta ptica i žubora vode, pa do saobraćajne gužve i alarma koji nas budi ujutru – naš sluh nam daje neophodne informacije o svetu u kome živimo.

Ipak za većinu ljudi, najvažnije je to što nam sluh omogućava da komuniciramo i razumemo govor ljudi koji je svuda prisutan. Komunikacija i međusobni kontakti nas i čine društvenim bićima, a time i misija rešavanja problema sa sluhom treba da bude pomoć osobama sa slušnim oštećenim da, pored punog ličnog doživljaja zvuka, budu sigurni da u svaknodnevnim životnim situacijama mogu bez problema komunicirati sa drugim ljudima.


KAKO ČUJEMO

Da bi shvatili oštećenje sluha, treba da shvatimo kako slušanje funkcioniše. Uvo je čudesan organ koji može da prepozna zvukove od jedva čujnih do veoma glasnih i da odredi pravac izvora zvuka sa neverovatnim stepenom tačnosti.

Ljudsko uvo se sastoji od tri dela:


Spoljašnje uho
se sastoji iz vidljivog dela uva – ušne školjke i ušnog kanala. Zvučni talasi iz vazduha, prikupljeni u ušnoj školjci, putuju ušnim kanalom do bubne opne (membrane). Oni pokreću bubnu opnu na vibracije.

Srednje uho
je vazduhom ispunjena šupljina, odvojena od spoljašnjeg uva bubnom opnom. Srednje uvo sadrži tri najmanje kosti u ljudskom telu, slušne koščice. One vibriraju zajedno sa bubnom opnom i pretvaraju zvučne talase u mehaničku energiju.

Unutrašnje uho
sadrži kohleu, organ po obliku sličan pužu, koji je ispunjen tečnošću i sadrži hiljade sitnih nervnih vlakana. Mehanička aktivnost slušnih koščica pokreće tečnost i stimuliše nervna vlakana. Nervna vlakna zatim šalju električne impulse duž slušnog nerva do mozga, koji prepoznaje ove impulse kao zvuk.


UZROCI OŠTEĆENJA SLUHA

Postoje mnogi faktori koji mogu uticati na sluh, uključujući:

 • dugotrajnu izloženost buci
 • nasledni faktor
 • bolest
 • reakcije na lekove
 • povrede
 • cerumen
 • starost

VRSTE OŠTEĆENJA SLUHA

Konduktivno oštećenje
sluha je posledica bolesti ili poremećaja koji ograničavaju prenos zvuka kroz spoljašnje ili srednje uvo. Ovo oštećenje sluha često može biti tretirano medicinskim ili hiruškim putem. U nekim slučajevima, slušni aparat može da pruži zadovoljavajuće poboljšanje.

Perceptivno oštećenje sluha
utiče na unutrašnje uvo ili neuronske puteve. U ovom slučaju, zvuk se prenosi kroz spoljašnje i srednje uvo ali je unutrašnje uvo manje efikasno u prenošenju zvuka, uglavnom zbog oštećenja finih vlakana – ćelija unutar kohlee. To dovodi do smanjene percepcije intenziteta i kvaliteta zvuka. Ovaj tip oštećenja sluha se obično kompenzuje slušnim aparatom koji pojačava zvuk i uspešno rešava problem kod ovog tipa slušnog oštećenja.

Kombinovano oštećenje sluha
podrazumeva istovremenu pojavu konduktivnog i senzorineuralnog oštećenja. Tretiranje ovakvog oštećenja podrazumeva i medicinske metode i slušne aparate.


STEPEN OŠTEĆENJA SLUHA

Različiti nivoi gubitka sluha su iskazani u stepenima, u zavisnosti od težine oštećenja:


TINNITUS

Ne dozvolite da tinnitus određuje vaš dan.
Tinnitus i mogućnost olakšanja
Tinnitus je medicinski izraz za zujanje (pištanje ili zvonjenje) u ušima. Skoro svako od nas je iskusio tinnitus u kraćim periodima kao što je zujanje u ušima nakon što smo bili izloženi jakoj buci. Ali, za milione ljudi tinnitus je hroničan i može postati toliko stresan da “normalan” život čini nemogućim. Uz određene stručne savete i uobičajenu terapiju moguće je smanjiti negativne posledice. A pomoću slušnih aparata pojedine vrste tinnitusa se mogu uspešno kontrolisati.

Faktori koji utiču na nastanak tinnitusa mogu biti:

 • izloženost buci,
 • gubitak sluha zbog izloženosti buci,
 • lekovi,
 • cranial trauma (moždana trauma),
 • bolesti (npr. metabolizma, poremećaja cirkulacije),
 • psihički ili fizički stres;

Ako patite od tinnitus-a možda već znate da ga nije lako lečiti. Prvi korak ka uspehu je priznavanje činjenice: ako je tinnitus hroničan, možda nikada neće potpuno nestati. Međutim, uz određene stručne savete i uobičajenu terapiju možete drastično smanji negativne posledice.
Jedan od ključnih faktora za lečenje tinnitus-a je da naučite da ga kontrolišete. Siemens je razvio dva modela slušnih aparata Siemens Life i Pure Carat koji posebnim programom za kontrolu tinnitus-a pomažu pacijentma da mogu doći do velikog olakšanja.

Kontrolisanje tinnitus-a pomoću ovih slušnih aparata je zasnovano na ideji odvraćanja pažnje od uznemirujućih zvukova u ušima. Oni olakšavaju ponovno slušanje „spoljašnjih“ zvukova, umesto stalnog koncentrisanja na one dosadne i uznemirujuće „unutrašnje“ zvuke. Ovo se postiže emitovanjem zvuka koji skreće fokus pažnje daleko od tinnitus-a.

Siemens Life i Pure Carat kao kontrolni uređaji za tinnitus
Ukoliko želite da koristite Siemens Life ili Pure Carat kao uređaj za kontrolu tinnitus-a, možete da izaberete jedan od četiri različita terapijska signala. Kada pronađete onaj koji najbolje odgovara vašem tinnitus-u, vaš specijalista za slušne aparate može fino podesiti terapijski signal, tako da tinnitus bude potisnut. Nakon toga, uvek možete da podesite jačinu zvuka jednostavno i diskretno koristeći daljinski upravljač.

Istovremeno uređaj za kontrolu tinnitus-a i slušni aparat
Preko 50 procenata ljudi sa tinnitus-om pogođeno je i oštećenjem sluha. Siemens Life može da se koristi kao slušni aparat samostalno ili u mešovitom slušnom i tinnitus modu. U ovom slučaju terapijski signal je fiksiran za širokopojasnu buku, koju vaš specijalsita za slušne aparate može fino podesiti za uspešnu tinnitus terapiju.

Hyperacusis i mogućnost poboljšanja
Kada se određeni zvukovi iz okruženja doživljavaju kao “bolno glasni”, to stanje je poznato kao hyperacusis. Zahvaljujući fleksibilnom programiranju, Life aparati mogu da se koriste za neke hyperacusis tretmane i da pruže udobnost korisniku.

Zakažite probu