fbpx

Medicinsko sredstvo

SLUŠNI APARAT JE MEDICINSKO SREDSTVO

Slušni aparati se ne proizvode u Srbiji i svi uređaji koji su dostupni na našem tržištu su iz uvoza.

Da bi ste bili sigurni šta dobijate prilikom nabavke slušnih aparata trebate znati sledeće:

• Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima je precizno definisano šta je sve potrebno da se neki model slušnog aparata može distribuirati u Srbiji.
• Osnovno je da model slušnog aparata mora biti registrovan u Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Na taj način bi se trebalo sprečiti pojavljivanje sličnih proizvoda koji nisu zadovoljavajućeg kvaliteta ili po funkcionalnosti nisu slušni aparati, ali se reklamiraju za upotrebu kod oštećenja sluha. Takvi uređaji mogu direktno dodatno oštetiti sluh, a tako prouzrokovano oštećenje sluha je trajno.

• Nažalost, veoma često smo svedoci situacija da ljudi kupuju tkz. Super uva i slične amplifikatore (pojačavače zvuka), pre svega zato što su jeftini, ali posle nekog vremena uviđaju da problem nije rešen.

• Takođe u slušnim centrima možete proveriti da li je slušni aparat koji dobijate registrovan kao medicinsko sredstvo ili to možete uraditi direktno na sajtu
Agencije za lekove i medicinska sredstva:
http://www.alims.gov.rs/cir/med_sredstva/pretraga.php

KAKO OSTVARITI PRAVO NA SLUŠNI APARAT?

U našim slušnim centrima, a posle testiranja sluha, biće vam odmah razjašnjeno da li imate ili ne pravo na slušni aparat kao osiguranik RZZO.

Ukoliko veličina vašeg oštećenja sluha ispunjava kriterijume navedene u pravilniku RZZO, potrebno je uraditi sledeće:

Uzeti uput od svog izabranog lekara za ORL specijalistički pregled radi dobijanja slušnog aparata.
Otići na pregled kod Audiologa (subspecijaliste) ili ORL lekara (specijaliste).
Posle ORL i audiometrijskog pregleda biće vam prepisan nalog za slušni aparat.
Prepisani nalog predajete na komisiju u nadležnu filijalu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO).
Po overi naloga dolazite u slušni centar radi podešavanja i izdavanja slušnog aparata.
NAPOMENE:

RZZO ima zaključene ugovore o isporuci slušnih aparata sa više dobavljača koji su u Srbiji distributeri nekog od stranih proizvođača. U filijali RZZO (socijalnom) reći vam da odaberete neku od firmi sa spiska koji se obično nalazi na oglasnoj tabli.
Pošto overen nalog za slušni aparat važi 3 meseca, vaše je pravo da u tom periodu isprobate slušne aparate kod različitih distributera i da budete sigurni da ste napravili pravi izbor.
Nadamo se da će vaš izbor, kao provereno i sigurno rešenje koje koristi najveći broj osoba sa oštećenim sluhom širom sveta, biti Siemens slušni aparati.

VAŽEĆI PRAVILNIK RZZO

Uzrast do 18 godina (deca)

Oštećenje sluha: Trajni gubitak sluha preko 40dB koje obuhvata najmanje dve frekvencije govornog područja 1000-4000Hz
Slušni aparat: Zaušni digitalni slušni aparat sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa (šifra 191 / na 2 godine).

Lica starija od 18 godina koja su u radnom odnosu

Oštećenje sluha: Trajni obostrani gubitak sluha preko 40dB do 60 dB koje obuhvata najmanje dve frekvencije govornog područja 1000-4000Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je lice zdravstveno osigurano.
Slušni aparat: Zaušni digitalni slušni aparat sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja (šifra 192 / na 7 godina).

Lica starija od 18 godina (koja nisu u radnom odnosu i penzioneri)

Oštećenje sluha: Trajni obostrani gubitak sluha preko 60dB koje obuhvata najmanje dve frekvencije govornog područja 1000-4000Hz
Slušni aparat: Zaušni digitalni slušni aparat sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja (šifra 192 / na 7 godina).

Postupak propisivanja:

Prepisuje lekar subspecijalista audiolog ili specijalista ORL
Odobrava lekarska komisija u filijali RZZO
Overava filijala uz izdavanje reversa
Provera funkcionalnosti u filijali do mesec dana od dana preuzimanja slušnog aparata

BOLJA REGULATIVA – PREDLOZI

Profesionalci koji rade sa slušnim aparatima i korisnici istih sigurno imaju slično mišljenje da bi zakonska regulativa u ovoj oblasti mogla biti bolja i bliža standardima koji postoje u razvijenijim zemljama. Sa druge strane ekonomska situacija ograničava mogućnosti Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje da prati te standarde.

Verujemo da je moguće naći optimalno rešenje za naše uslove koje bi dugoročno dalo sigurnost profesionalcima i korisnicima da će problem oštećenog sluha u našoj zemlji biti tretiran na zadovoljavajući način, a istovremeno dovelo do optimizacije troškova države po ovom pitanju.

Ovde imamo mogućnost da iznesemo mišljenja i ideje, koje mogu pomoći da ubuduće svima koji su zainteresovani za ovu oblast bude bolje.

Zakažite probu