fbpx

Izbor je individualan

IZBOR JE INDIVIDUALAN

Ono što je provereno u bezbrojnim razgovorima sa osobama oštećenog sluha, jeste da oni ne traže samo slušne aparate za svoj problem. Neki traže diskreciju i stil. Drugi žele visoke perfomanse i povezivanje sa audio uređajima dok mnogi jednostavno, traže potpuni komfor u korišćenju slušnih aparata.

Iz ovih razloga i kažemo da je izbor individualan i tu treba, pored ranije pomenutih zahteva i potreba, sagledati i eventualna ograničenja (Pogledajte temu: Ograničenja i saveti). Veličina slušnog oštećenja je još uvek bitan faktor pri izboru, i mada je razvoj tehnologije u znatnoj meri umanjio bitnost ovog faktora, ipak ga treba ozbiljno uzeti u obzir prilikom izbora.

Na grafiku ispod dat je pregled kako se pojedine familije Siemens slušnih aparata pozicioniraju prema stepenu oštećenja sluha i odnosu diskrecija / komfor.

OGRANIČENJA I SAVETI
Izbor slušnih aparata može imati i određenih ograničenja, pa ih je potrebno razmotriti.

1) Veličina oštećenja sluha uslovljava izbor uglavnom kod najtežih oštećenja jer se tada obično ne preporučuju aparati koji se nose u uhu (kanalni). Tada su adekvatno rešenje tkz. Super Power slušni aparati. U tom slučaju kao izbor materijala za individualni umetak (olivu) preporučuje se mekši silikonski materijal.

2) Vrsta oštećenja sluha ima uticaja kada je oštećenje sa naglim padom visokih tonova, dok su pri tome niži tonovi očuvani. U ovom slučaju se preporučuju mini-zaušni slušni aparati sa podešavanjem otvorenog uva kojima se postiže potpuna prirodnost zvuka kako iz okruženja tako i prirodnost svoga glasa.

3) Oblik ušnog kanala može usloviti da, kada je kanal isuviše uzak i/ili krivudav, izbor potpuno kanalnih aparata (DIC ili CIC) bude neprimeren. Kao rešenje u ovom slučaju mogu biti ITC ili ITE aparati koji stoje više u ušnoj školjki, kao i širok opseg mini-zaušnih i standardnih zaušnih aparata.

4) Hronična obolenja uha kao što su npr. gljivična i lučenje sekreta uslovljavaju izbor time da je dobro da prilikom nošenja slušnih aparata uho bude što otvorenije kako bi se unutrašnjost kanala što lakše sušila. U ovom slučaju su takođe preporuka mini-zaušni aparati višeg nivoa tehnologije koji omogućavaju otvorenije podešavanje.

5) Uzrast je bitan kada su u pitanju deca jer je tada korišćenje aparata koji se nose u uhu (ITE) povezano sa mogućnošću gubljenja i lomljenja tokom igre, a zbog rasta dece povećavaju se i ušni kanali pa je potrebna češća izrada novih školjki za takve aparate, čime se povećavaju troškovi korišćenja aparata. Naravno, u slučajevima kada roditelji insistiraju na ovakvim rešenjima bez obzira na pomenute rizike, mi izlazimo u susret njihovim zahtevima.

6) Motorika odnosno kontrolisanje sopstvenih pokreta može biti problem kod starijih ljudi i invalida. Tada su preporučljiva što klasičnija rešenja i veći zaušni aparati koji omogućavaju komforno rukovanje.

7) Tinnitus (zujanje, pištanje u ušima) u određenim slučajevima može biti kontrolisan pomoću slušnih aparata. Preduslov je da tinnitus bude lateralni tj. da se čuje u ušima, a ne centralni koji se čuje u glavi. Lateralni tinitus se može uspešno kontrolisati posebnim modelima slušnih aparata koji imaju poseban program za tinnitus, pa je izbor u ovom slučaju ograničen na ovu vrstu slušnih aparata.

DA LI NOSITI DVA APARATA ILI JEDAN ?
Slušanje na oba uha, zove se binaurlano slušanje. To nam omogućava da čujemo zvuk precizno i prirodno. Posebno u bučnim situacijama, ono nam daje osećaj ravnoteže i pravca.
Oko 80 procenata osoba koje imaju oštećen sluh imaju oštećenje sluha na oba uha. Ipak dosta ljudi nose slušni aparat samo na jednom uhu. Pojačati samo jedno uho gde postoji obostrano oštećenje sluha može Vas staviti u nepovoljan položaj. Može Vam otežati slušanje u bučnom okruženju, razumevanje govora i može Vam otežati određivanja pravca zvuka. Rezultat svega toga je napor tokom slušanja i stvaranje zamora.

Oba uha potrebna su mozgu za tačnost zvučne informacije
Sagledavenjem kompletne slike o tome kako mi čujemo dobar je način da se razume zašto je važna binauralna amplifikacija ili nošenje dva slušna aparata.
• Zvučni talasi se prikupljaju u oba uha, kanališu se kroz ušne kanale do bubne opne.
• Kada zvučni talas stigne do bubne opne, on stvara vibracije koje se prenose do srednjeg uha. Svako sednje uho, levo i desno, sadrži niz od tri male koščice: čekić, nakovanj i uzengija.
• Uzengija, treća koščica u nizu direktno je povezana sa strukturom u obliku puža koja se nalazi u unutrašnjem uhu i zove se kohlea. Obe kohlee, leva i desna, pune su tečnosti a u njima se prostire na hiljade mikroskposkih dlačica.
• Vibracija uzengije izaziva u kohlei pokretanje tečnosti i pokretanje dlačica. Savijanjem dlačica stvaraju se impulsi koji prolaze kroz levi i desni slušni nerv.
• Slušni nervi nose signale do slušnog centra u mozgu. Mozak upoređuje informacije sa oba uha i pretvara ih u signale koje mi razumemo kao „zvuk“.
(Pogledajte temu:Kako čujemo)

Ovo predstavlja proces kako mi čujemo u našem 3D svetu zvuka. Međutim, kada postoji obostrano oštećenje, a uradi se amplifikacija samo na jednom uhu, mozak primi samo polovinu informacija, a onda može pogrešno da protumači ono što se čuje. Ovo može takođe da dovede do nedostatka jasnoće, nemogućnosti određivanja izvora i pravca zvuka, kao i smanjenje kvaliteta zvuka. Nošenje dva slušna aparata može da nam pomogne da čujemo potpuno prirodno.

Prednosti dva slušna aparata
Godine ispitivanja i istraživanja na tom polju pokazuju prednosti binaurlanog pojačanja.
• Povećano razumevanje govora
Kada se upoređuje nošenje jednog slušnog aparata sa nošenjem dva slušna aparta dobije se rezultat sa čistijim govorom u normalnim situacijama slušanja. Binauralna amplifikacija isporučuje više zvukova koji su Vam potrebni, tako da Vaš mozak može bolje da obradi zvuk, čineći tako lakše i udobnije razumevanje govora u bučnom okruženju.
• Poboljšan kvalitet zvuka
Kada se sluša preko dva slušna aparata umesto preko jendog, zvuk ima puniji kvalitet i bolji je osećaj ravnoteže. Korišćenjem dva slušan aparata, jačina svakog aparata može biti smanjena, pa se na taj način minimizira rizik od stvaranja distorzije i stvaranje slušnog umora koji može biti izazvan velikim pojačanjem. To čini slušanje zvuka udobnijim i prirodnijim.
• Poboljšana lokalizacija
Kada se sluša sa dva slušna aparata, mozak prima zvuk sa oba uha, omogućavajući tako lakše odrećivanje pravca zvuka. Poznato kao lokalizacija, ova sposobnost se automatski izvršava kod normalnog sluha. Binaurlanom amplifikacijom često se olakšava određivanje pravca zvuka. Lokalizacija je često važna u svakodnevnom životu, na primer treba da znate na koju stranu da se okrenete kada neko izgovara Vaše ime ili da kažete sa koje strane dolazi saobraćaj.

Prednost najnovije tehnologije
Nošenjem dva slušna aparata sa najnovijom tehnologijom korisnije je nego ikad. Sistemi direkcionih mikrofona, automatska kontrola jačine zvuka i glasa, redukcija buke itd., svi zajedno poboljšavaju razumevanje u različitim situacijama koje su svakodnevno prisutne.

Isprobajte i napravite razliku
Popričajte sa specijalistom za slušne aparata da biste utvrdili da li Vam je neophodna binauralna amplifikacija. On ili ona mogu da Vas upute u izbor najadekvatnijih slušnih aparata za Vaš tip i stepen oštećenja. Napravite razliku kada nosite jedan aparat i kada nosite dva aparata u različitim situacijama. Obratite pažnju na razlike:
• U kvalitetu zvuka
• U jasnoći govora
• U Vašoj sposobnosti da razumete razgovor u nekoj grupi ili bučnom okruženju
• U nivou komfora dok slušate
• U Vašoj sposobnosti da locirate izvor i pravac zvuka
• U osećaj uravnotežnog sluha

Razgovarajte sa Vašim specijalistom za slušne aparate oko slušanja i nošenja dva slušna aparata…. dva uha su uvek bolja od jednog.

Zakažite probu