fbpx

Bolja regulativa – Predlozi

BOLJA REGULATIVA – PREDLOZI
Profesionalci koji rade sa slušnim aparatima i korisnici istih sigurno imaju slično mišljenje da bi zakonska regulativa u ovoj oblasti mogla biti bolja i bliža standardima koji postoje u razvijenijim zemljama. Sa druge strane ekonomska situacija ograničava mogućnosti Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje da prati te standarde.

Verujemo da je moguće naći optimalno rešenje za naše uslove koje bi dugoročno dalo sigurnost profesionalcima i korisnicima da će problem oštećenog sluha u našoj zemlji biti tretiran na zadovoljavajući način, a istovremeno dovelo do optimizacije troškova države po ovom pitanju.

Ovde imamo mogućnost da iznesemo mišljenja i ideje, koje mogu pomoći da ubuduće svima koji su zainteresovani za ovu oblast bude bolje.

Upišite osnovne podatke i poruku i objavite na listi ispod. Hvala.

Ostavite komentar

Zakažite probu