fbpx

Vrste oštećenja sluha

VRSTE OŠTEĆENJA SLUHA
AudiogramConductiveKonduktivno oštećenje
sluha je posledica bolesti ili poremećaja koji ograničavaju prenos zvuka kroz spoljašnje ili srednje uvo. Ovo oštećenje sluha često može biti tretirano medicinskim ili hiruškim putem. U nekim slučajevima, slušni aparat može da pruži zadovoljavajuće poboljšanje.

 

 

AudiogramMiixedPerceptivno oštećenje sluha
utiče na unutrašnje uvo ili neuronske puteve. U ovom slučaju, zvuk se prenosi kroz spoljašnje i srednje uvo ali je unutrašnje uvo manje efikasno u prenošenju zvuka, uglavnom zbog oštećenja finih vlakana – ćelija unutar kohlee. To dovodi do smanjene percepcije intenziteta i kvaliteta zvuka. Ovaj tip oštećenja sluha se obično kompenzuje slušnim aparatom koji pojačava zvuk i uspešno rešava problem kod ovog tipa slušnog oštećenja.

 

 

AudiogramSensorineuralKombinovano oštećenje sluha
podrazumeva istovremenu pojavu konduktivnog i senzorineuralnog oštećenja. Tretiranje ovakvog oštećenja podrazumeva i medicinske metode i slušne aparate.

 

Zakažite probu